XXIX CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE BADIA DEL VALLÈS

Fotografías participantes

Jorge Parrondo Velarde

Club de Fotografia de Badia del Vallès