XXVII Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Irene Morante Cruz de Sabadell

Club de Fotografia de Badia del Vallès