XXVII Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Josep Vendrell Escuder

1
2
3

Club de Fotografia de Badia del Vallès