XXVII Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Mercedes Cuevas Garcia

1
2

Club de Fotografia de Badia del Vallès