XXVII Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Josep Balcells

1
2
3

Club de Fotografia de Badia del Vallès