XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Josep Vendrell Escuder

Club de Fotografia de Badia del Vallès