XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Rosa Maria Costa García

Club de Fotografia de Badia del Vallès