XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Esther Ebale Altamir

Club de Fotografia de Badia del Vallès