XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

José Maria García Marcos

Club de Fotografia de Badia del Vallès