XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Francisco Espejo

Club de Fotografia de Badia del Vallès