XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Jordi Trujillo Sánchez

Club de Fotografia de Badia del Vallès