XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Toni Ruiz García

Club de Fotografia de Badia del Vallès