XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Luciano Pita Sabín

Club de Fotografia de Badia del Vallès