XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Juani Sandoval Beltrán

Club de Fotografia de Badia del Vallès