XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Francisco José Luque Aguilera

Club de Fotografia de Badia del Vallès