XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Joan Buxó i Brisquets

Club de Fotografia de Badia del Vallès