XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Joan Buxó i Brisquets

Joan Buxó i Brisquets

Club de Fotografia de Badia del Vallès