XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

José A. Muñoz
José A. Muñoz

Club de Fotografia de Badia del Vallès