XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Francisco Almendros Picazo
Francisco Almendros Picazo

Club de Fotografia de Badia del Vallès