XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Delia Aulló (infantil)
Delia Aulló (infantil)

Club de Fotografia de Badia del Vallès