XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Dolors Homs Raurell
Dolors Homs Raurell

Club de Fotografia de Badia del Vallès