XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Josep Homs Raurell
Josep Homs Raurell

Club de Fotografia de Badia del Vallès