XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Fotografías participantes

Club de Fotografia de Badia del Vallès