XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Ben Gamarra

Club de Fotografia de Badia del Vallès