XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Francisco Almendros Picazo

1
2
3

Club de Fotografia de Badia del Vallès