XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Francisco Almendros Picazo

Francisco Almendros Picazo
Francisco Almendros Picazo

Club de Fotografia de Badia del Vallès