XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

José Mateo

Club de Fotografia de Badia del Vallès