XXV Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès

Colección

Jordi Ventura Carbó

Jordi Ventura Carbó
Jordi Ventura Carbó
5º Premio

Club de Fotografia de Badia del Vallès